همکاری با ایران نیلز

از اینکه تصمیم گرفتید در نظر سنجی ما شرکت کنید بسیار خرسندیم و امیدواریم هر چه سریعتر شما را در خانواده ایران نیلز ملاقات کنیم.

توجه: تمام اطلاعات شما نزد واحد منابع انسانی ایران نیلز بصورت محرمانه باقی خواهد ماند.

نکته: پس از پر کردن این نظر سنجی منتظر تماس همکاران ما برا دریافت هدیه خود باشد

Loading